Varovanje osebnih podatkov

INFORMACIJE POSAMEZNIKU SKLADNO S 13. ČLENOM SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV  GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI SPLETNI OBRAZCI

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je LASER TEH vzdrževanje in trgovina d.o.o., Cesta 25. junija 3, 5000 Nova Gorica, telefon: GSM: +386 (0)40 528 380, elektronska pošta: info@laserteh.si (nadalje: upravljavec).

 

Upravljavec pridobi osebne podatke posameznika, ki se obdelujejo, ko posameznik izpolni spletni obrazec za povpraševanje na spletni strani https://laserteh.si/sl/povpraševanje in klikne na gumb POŠLJI. 

 

Posameznik upravljavcu posreduje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Upravljavec identifikacijske in kontaktne podatke osebe (ime, priimek, telefon, naslov, pošta, poštna številka), ki so mu posredovani preko obrazca na spletni strani, uporabi za namen odgovora na povpraševanje, posredovanja dodatnih informacij o posamezni ponudbi, posredovanja cenikov, drugih informacij, predlogov pogodb ali drugih relevantnih odgovorov, ki jim lahko sledi sklepanje pogodbe s posameznikom. 

Podatki se zato v tem primeru obdelujejo na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 

Uporabniki posredovanih osebnih podatkov so zaposleni in pooblaščene osebe upravljavca, v primeru, da se izkaže za potrebno pa lahko tudi njegovi pogodbenimi obdelovalci, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (npr. računovodski servis, ponudnik serverja, ipd.). Osebni podatki so lahko posredovani tretjim osebam samo na podlagi zakonske obveznosti, vaše privolitve ali zaradi zakonitih interesov upravljavca. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo (na primer, do poslanega odgovora na povpraševanje, zaključka komunikacije, ki poteka pred sklenitvijo pogodbe, itd.). 

 

VAŠE PRAVICE: Imate pravico, da od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov; popravek osebnih podatkov; izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov. Imate pravico do prenosljivosti podatkov. Navedene zahteve lahko kadarkoli pošljete pisno na naslov LASER TEH vzdrževanje in trgovina d.o.o., Cesta 25. junija 3, 5000 Nova Gorica ali po elektronski poti na naslov info@laserteh.si. Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pritožbo lahko pošljete na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, na vašo zahtevo ne bo mogoče izvesti nekaterih ali nobenih ukrepov pred sklenitvijo pogodbe in kasneje skleniti pogodbe za namen, za katerega se osebni podatek posreduje.

V okviru izpolnjevanja obrazca na naši spletni strani in pri uporabi spletne strani https://laserteh.si/sl/povpraševanje ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 

 

Za dodatne informacije se lahko kadarkoli obrnete na zgoraj navedene kontaktne podatke upravljavca.